MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

onwizardfinish

onwizardfinish
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiać kod, który jest wywoływany kiedy użytkownik naciśnie przycisk Zakończ, który pojawi się przycisk Dalej na ostatniej stronie kreatora. Zwraca true pozwalając kreatorowi na zamknięcie się lub zwraca false, zapobiega przejście do następnej strony. Zastosuj własność canAdvance, aby zasygnalizować użytkownikowi (poprzez wyłączenie przycisku Zakończ), że nie ma on końca.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,