MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

onwizardback
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiony kod, który jest wywołany kiedy użytkownik naciśnie przycisk Wstecz. Zwraca true, aby pozwolić na to by wyświetlić wcześniejszą stronę i false, aby nie pozwolić na powrót do wcześniejszej strony. Zastosuj własność canRewind, aby zasygnalizować użytkownikowi (przez odłączenie przycisku Wstecz), że on nie może wrócić do poprzedniej strony.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,