We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

onwizardback

onwizardback
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiony kod, który jest wywołany kiedy użytkownik naciśnie przycisk Wstecz. Zwraca true, aby pozwolić na to by wyświetlić wcześniejszą stronę i false, aby nie pozwolić na powrót do wcześniejszej strony. Zastosuj własność canRewind, aby zasygnalizować użytkownikowi (przez odłączenie przycisku Wstecz), że on nie może wrócić do poprzedniej strony.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,