ontextreverted

ontextreverted
Typ: kod skryptu
Ten uchwyt zdarzenia jest wywołany, gdy użytkownik naciśnie Escape aby przywrócić pole tekstowe do jego oryginalnej niekompletnej wartości.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,