MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

onpopupshown

onpopupshown
Typ: kod skryptu
To jest zdarzenie wysyłane do okienka popup, po tym jak zostało otwarte, bardzo podobne do zdarzenia onload wysyłanego do okna, kiedy jest otwierane.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,