MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

onpopupshown
Typ: kod skryptu
To jest zdarzenie wysyłane do okienka popup, po tym jak zostało otwarte, bardzo podobne do zdarzenia onload wysyłanego do okna, kiedy jest otwierane.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,