onpaneload

onpaneload
Typ: kod skryptu
Zdefiniowany tutaj kod jest wywołany kiedy okno będzie wczytane, bardzo podobnym zdarzeniem dla okna jest load.