MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

onpagehide
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany kiedy strona jest ukryta, tak jak w momencie przenoszenia do kolejnej strony. Zwraca true, aby zaakceptować zmiany na stronie i false, aby zapobiec zmianom na stronie. Kod jest wywoływany zanim wizard wywoła funkcję onwizardnext lub powiązaną.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,