MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

onpageadvanced

onpageadvanced
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiać kod, który jest wywoływany kiedy użytkownik naciśnie przycisk Dalej, podczas pobytu na bieżącej stronie. Zwraca true pozwalając następnej stronie na wyświetlenie sie i zwraca false nie pozwalając na przejście do następnej strony.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,