This is an archived page. It's not actively maintained.

oninput

Przykład

oninput
Typ: kod skryptu
To zdarzenie jest wysyłane, kiedy użytkownik wpisuje tekst w textbox. To zdarzenie jest tylko wywoływane, kiedy wyświetlany tekst zostanie zmieniony, tak więc nie jest wykonywany kiedy użytkownik naciśnie nie możliwy do wyświetlenia klawisz.
Ustawia tekst etykiety w polu tekstowym wciśnięty klawisz.
<script language="javascript">
function setLabel(txtBox){
	document.getElementById('lbl').value = txtBox.value;
}
</script>
<label id="lbl"/>
<textbox oninput="setLabel(this);"/>

Jest on równoważny do zdarzenia onkeypress zastosowanym w dokumentach HTML.