onextra1

onextra1
Typ: kod skryptu
Ten atrybut powinien być ustawiony w kodzie, który wywołany bedzie kiedy użytkownik naciśnie dodatkowy przycisk (<tt>extra1</tt>).


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,