onerrorcommand

onerrorcommand
Typ: kod skryptu
Ten uchwyt zdarzenia jest wywołany kiedy ma miejsce błąd, kiedy zaznaczymy wynik z okienka dialogowego.