MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

ondialoghelp
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku 'Pomoc'.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,