MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

ondialoghelp

ondialoghelp
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku 'Pomoc'.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,