MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

ondialogextra2
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu drugiego przycisku dodatkowego.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,