MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

ondialogextra2

ondialogextra2
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu drugiego przycisku dodatkowego.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,