ondialogextra2

ondialogextra2
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu drugiego przycisku dodatkowego.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,