ondialogdisclosure

ondialogdisclosure
Typ: Kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku ujawniającego (ang. disclosure).

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,