ondialogcancel

ondialogcancel
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku 'Anuluj' lub po wywołaniu metody cancelDialog.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,