MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

ondialogaccept

ondialogaccept
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku akceptacji lub po wywołaniu metody acceptDialog.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,