MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

ondialogaccept

ondialogaccept
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku akceptacji lub po wywołaniu metody acceptDialog.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,