ondialogaccept

ondialogaccept
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku akceptacji lub po wywołaniu metody acceptDialog.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,