oncommand

oncommand
Typ: kod skrypt
Ta funkcja obsługi zdarzenia jest wywołana w momencie aktywacji polecenia. Ma to miejsce, gdy użytkownik zaznaczy pozycję menu lub kiedy naciśnie skrót klawiaturowy przypisany do polecenia.

Przykład

<button label="Naciśnij mnie" oncommand="alert('Cześć!')"/>

Zobacz także

Element command