onbeforeaccept

onbeforeaccept
Typ: Kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany kiedy przycisk OK zostaje naciśnięty lub kiedy wywołana zostaje metoda acceptDialog.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,