object
Obiekt elementu. Może być to odwołanie się do zmiennej i URI źródła RDF lub wartość literalna RDF.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,