MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

object

object
Obiekt elementu. Może być to odwołanie się do zmiennej i URI źródła RDF lub wartość literalna RDF.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,