nomatch

nomatch
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli ostatni rezultat szukania nie jest dopasowany.