We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

noautohide

noautohide
Typ: boolean
Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false lub zostanie opuszczony, Element tooltip będzie automatycznie wyświetlony po kilku sekundach. Jeśli jego atrybut jest ustawiony na true, to nic nie będzie się działo i porada będzie ukryta podczas przesunięcia kursora myszki nad kolejny element.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,