noautohide

noautohide
Typ: boolean
Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false lub zostanie opuszczony, Element tooltip będzie automatycznie wyświetlony po kilku sekundach. Jeśli jego atrybut jest ustawiony na true, to nic nie będzie się działo i porada będzie ukryta podczas przesunięcia kursora myszki nad kolejny element.