modifiers

modifiers
Typ: oddzielona spacją lista wartości poniżej
Lista klawiszy-modyfikatorów, które powinny być wciśnięte, aby wywołać dany skrót klawiatury. Jeśli klawiszy-modyfikatorów jest więcej niż jeden, należy je oddzielić spacjami lub przecinkami. Klawisze niedostępne na danej platformie będą mapowane na inne.
  • shift: Klawisz <tt>Shif</tt>t.
  • alt: Klawisz <tt>Alt</tt>. Na Macintoshu jest to klawisz <tt>Option</tt>.
  • meta: Klawisz <tt>Meta</tt>. Na Macintoshu jest to klawisz <tt>Command</tt>.
  • control: Klawisz <tt>Control</tt>.
  • accel: Klawisz zwykle używany dla skrótów na danej platformie. Zwykle właśnie tej wartości należy użyć.
  • access: Klawisz dostępu, zwykle używany do aktywowania menu i innych elementów. W Windows jest to klawisz Alt używany w połączeniu z klawiszem dostępu danego elementu.
  • any: Określa, że wszelkie poprzedzające go modyfikatory są opcjonalne.