minwidth

minwidth
Typ: string (reprezentujący integer)
Minimalna szerokość elementu. Jest przesyłana do własności CSS min-width.