minwidth

This is an archived page. It's not actively maintained.

minwidth
Typ: string (reprezentujący integer)
Minimalna szerokość elementu. Jest przesyłana do własności CSS min-width.