This is an archived page. It's not actively maintained.

minheight

minheight
Typ: string (reprezentujący integer)
Minimalna wysokość elementu. Przesyła własność CSS min-height.