MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

type
Typ: jedna z wartości poniżej
Może zostać użyta do tworzenia pozycji wielokrotnego (pole wyboru) lub pojedynczego wyboru (przycisk opcji) menu.
  • checkbox: menuitem jest zaznaczony. Atrybut checked określa gdzie pozycja menu jest wybrana, a gdzie nie.
  • radio: menuitem staje się częścią grupy przycisków opcji (radio). Inne pozycje menu, które mają tą samą wartość dla ich atrybutu name są częścią tej samej grupy radio. Tylko jedna pozycja menu w tej samej grupie może być zaznaczona.


Więcej informacji na temat dodawania pozycji opcji menu znajduje się w kursie XUL

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,