menuitem.name

This is an archived page. It's not actively maintained.

Przykład

name
Typ: nazwa jako łańcuch znaków
Opcja menuitem z tą samą nazwą umieszczona w jednej grupie. Tylko jedna pozycja menuitem w każdej grupie opcji, może być zaznaczona w tym samym czasie.
<toolbox>
 <menubar id="planets-menubar">
  <menu id="planet-menu" label="Planet">
   <menupopup>
    <menuitem id="jupiter" label="Jupiter" type="radio" name="planet"/>
    <menuitem id="saturn" label="Saturn" type="radio" name="planet" checked="true"/>
    <menuitem id="uranus" label="Uranus" type="radio" name="planet"/>
   </menupopup>
  </menu>
 </menubar>
</toolbox>

Zobacz także

name i menu w kursie XUL