menu

menu
Typ: id elementu popup
Alternatywna nazwa dla atrybutu popup, lecz także przesyła do skryptu własność 'menu'.