menu

This is an archived page. It's not actively maintained.

menu
Typ: id elementu popup
Alternatywna nazwa dla atrybutu popup, lecz także przesyła do skryptu własność 'menu'.