maxwidth

maxwidth
Typ: string (reprezentujący integer)
Maksymalna szerokość elementu. Przesyła własność CSS max-width.