maxwidth

This is an archived page. It's not actively maintained.

maxwidth
Typ: string (reprezentujący integer)
Maksymalna szerokość elementu. Przesyła własność CSS max-width.