maxheight

maxheight
Typ: string (reprezentujący integer)
Maksymalna wysokość elementu. Przesyła własność CSS max-height.