maxheight

maxheight
Typ: string (reprezentujący integer)
Maksymalna wysokość elementu. Przesyła własność CSS max-height.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,