max

max
Typ: integer
Maksymalna wartość, która może być na skali. Domyślną wartość jest ustawiona na 100.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,