This is an archived page. It's not actively maintained.

max

max
Typ: integer
Maksymalna wartość, która może być na skali. Domyślną wartość jest ustawiona na 100.