listitem.type

type
Typ: string
Możemy utworzyć pozycję pola wyboru listbox, poprzez ustawienie tego atrybutu na wartość checkbox.


Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: teoli,