MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

listitem.type

type
Typ: string
Możemy utworzyć pozycję pola wyboru listbox, poprzez ustawienie tego atrybutu na wartość checkbox.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,