This is an archived page. It's not actively maintained.

listcell.type

type
Typ: string
Możemy zrobić komórkę pola wyboru w listbox, przez ustawienie tych wartości atrybutów na checkbox.