MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

type
Typ: string
Możemy zrobić komórkę pola wyboru w listbox, przez ustawienie tych wartości atrybutów na checkbox.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,