left

left
Typ: string (reprezentujący integer)
Dla elementów umieszczonych wewnątrz stosu (stack), określa pozycje elementu od lewego brzegu.


Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: teoli,