left

This is an archived page. It's not actively maintained.

left
Typ: string (reprezentujący integer)
Dla elementów umieszczonych wewnątrz stosu (stack), określa pozycje elementu od lewego brzegu.