lastpage

lastpage
Typ: boolean
Ustawiony na true, jeśli wizard jest na ostatniej stronie.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,