This is an archived page. It's not actively maintained.

label

Zobacz także

label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.

Przykłady w JavaScript

<label value="Whaw" id="the-big-label" command="the-big-button"/>
<button id="the-big-button" label="Click me"
	oncommand="alert(document.getElementById('the-big-label').value)"/>

<label id="myLabel" value="My label"/>
<button label="Click me"
	oncommand="document.getElementById('myLabel').setAttribute('value','Value changed');" />

<checkbox label="my Checkbox" id="myCheckboX"/>
<button label="Another click"
	oncommand="document.getElementById('myCheckboX').setAttribute('label','Still not checked');"/>
<button label="Show label of checkbox"
	oncommand="alert( document.getElementById('myCheckboX').getAttribute('label') )"/>