keytext

This is an archived page. It's not actively maintained.

keytext
Typ: string
Etykieta skrótu klawiaturowego. Tekst ten będzie wyświetlony obok etykiety pozycji menu (menuitem), jeśli pozycja ta (menuitem) jest połączona z elementem key poprzez jej atrybut key.