keycode

keycode
Typ: kod klawisza łańcucha znaków
Dla klawiszy skrótu, które nie są wyświetlane jako litery, takich jak Enter lub klawisze funkcyjne, można wykorzystać ten atrybut zamiast key. Dozwolone kody klawiszy są wymienione na tej liście.