This is an archived page. It's not actively maintained.

key

key
Typ: znak
Litera, która musi zostać naciśnięta. Powinien to być znak, który może być wyświetlany.