inverted
Typ:boolean
Preferencje logiczne, jeśli ten atrybut jest ustawiony na true, to sygnalizuje, która wartość preferencji jest reverse of the user interface element attached to it. For instance, checking the checkbox disables the preference instead of enabling it.

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: wbamberg,