MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

insertbefore
Typ: id elementu
Kiedy element jest w overlay, to atrybut insertbefore określa id elementu w bazowym oknie, który element powinien zostać wyświetlony wcześniej. Ta wartość może być listą składającą się z poszczególnych id oddzielonych przecinkiem, które są skanowane i pierwszy znaleziony w oknie jest użyty.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,