MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

insertafter
Typ: id elementu
Kiedy element jest w overlay, to atrybut insertafter określa id elementu w bazowym oknie, który element powinien zostać później wyświetlony. Ten atrybut przesłania atrybut insertbefore. Ta wartość może być listą składającą się z poszczególnych id oddzielonych przecinkiem, które są skanowane i pierwszy znaleziony w oknie jest użyty.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,