ignorekeys

ignorekeys
Typ: boolean
Jeśli true, poruszanie się za pomocą klawiatury pomiędzy różnymi pozycjami w okienku popup jest wyłączone.