This is an archived page. It's not actively maintained.

ignoreblurwhilesearching

ignoreblurwhilesearching
Typ: boolean
Jeśli true, zdarzenia blur są ignorowane podczas szukania, co znaczy, że automatyczne wyskakujące okienka nie znikną.