This is an archived page. It's not actively maintained.

id

id
Typ: id elementu, musi być unikatowym identyfikatorem w oknie
Unikatowy identyfikator, który będzie identyfikował się z elementem. Możemy go zastosować jako parametr do getElementById() i innych funkcji DOM oraz jako odniesienie do elementu w arkuszach stylu.

Przykład

<button id="foo" label="Click Me" oncommand="doSomething()"/>

<script>
function doSomething(){
    var myButton = document.getElementById('foo');
    myButton.setAttribute('label','The button was pressed');
}
</script>

Więcej abstrakcyjnych wersji powyższego przykładu będzie:

<button id="foo" label="Click Me" oncommand="setWidgetLabel(this, 'I was pressed')"/>
<script>
function setWidgetLabel(idName, newCaption){
   document.getElementById( idName.id ).setAttribute('label',newCaption)
}

</script>

Zobacz także

name