icon

icon
Mozilla 1.8
Typ: string
Ten atrybut powinien być używany dla przycisków związanych z typowymi zadaniami. Niektóre platformy (GNOME - przyp. tłum.) wyświetlają te przyciski z małymi ikonami sygnalizującymi ich zastosowanie. Atrybut ten w pewnym sensie zastępuje atrybut image. Możliwe wartości: accept, cancel, help, open, save, find, clear, yes, no, apply, close, print, add, remove, refresh, go-forward, go-back, properties, select-font, select-color, network. Jeśli tworzony przycisk wiąże się z jednym z powyższych zastosowań, należy to zasygnalizować poprzez odpowiednie ustawienie atrybutu icon.