href
Typ: string
Definiuje adres URL do otworzenia, w momencie naciśnięcia elementu. Żąda atrybutu class, by włączyć text-link.
<label href="http://example.com" class="text-link" value="Naciśnij tu, aby przejść do example.com"/>


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,