hideheader

hideheader
Typ: boolean
Ustaw atrybut na true, aby wskazać, który nagłówek kolumny drzewa powinien być wyświetlony bez stylu nagłówka kolumny.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,