We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

hidecolumnpicker

hidecolumnpicker
Typ: boolean
Kiedy ustawiony na false, to dostępne będzie rozwijane menu w prawym górnym rogu drzewa (tree), które użytkownik może zastosować do pokazania lub ukrycia kolumn. Kiedy jest ustawiony na true, to column picker będzie ukryty. Domyślną wartością jest false.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,