hidechrome

hidechrome
Typ: boolean
Ustawia ten atrybut na true do posiadanego chrome, włączając ukryty pasek tytułu.