hidden

This is an archived page. It's not actively maintained.

hidden
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true, element jest nie wyświetlane. Jest to podobne do ustawienia wyświetlania własności CSS na none.