height

This is an archived page. It's not actively maintained.

height
Typ: string (reprezentujący integer)
Wysokość elementu w pikselach. Zalecane jest stosowanie zamiast wysokości - własność wysokości CSS.